top of page

Olika sätt att växa

Det pratas och skrivs mycket om "växande församlingar". Det är bra att det växer... men är det inte så att man kan växa på mer än ett sätt, dvs det numerära? Jag har rest i över 25 år och predikat och undervisat, inte bara i Sverige och jag har haft fömånen att besöka en rad kyrkor och sammanhang. En del i städer, en del i stora städer och en del på landsbygden. Jag har själv hela tiden stått i ett pionjärsammanhang på landsbygden, i en region som under ca 20 år bett om arbetare och gjort så gott vi kunnat. Vi har hela tiden stått inför en mängd utmaningar och de som kommit upp i universtitetsåldern har flyttat.. "Spelreglerna" för kontexten har hela tiden ändrats och så är det för många kyrkor i landet. Många har flyttat. För de som kommit tro och döpt sig är det inte självklart idag med ett aktivt församlingsliv. Det finns olika andledningar till det. Jag tror det är en stor risk om det är så att vi fokuserar på antalet när vi pratar om tillväxt. En församling kan väl växa även om man inte växer numerärt?. Det finns många församlingar som har döpt många, dvs fått in många nya medlemmar (och vuxit) men som samtidigt läcker bakåt. Samtidigit som det finns de som minskat numerärt men samtidigt sett en våldsam tillväxt bland de som är aktiva, dvs de har fått frimodighet att vittna, kasta ut onda andar, de har kommit loss i lovsången och i att använda sig av bibliska principer i sitt vardagsliv. Alltså en tillväxt i deras liv och i deras familjer. Det får aldrig bli så att vi hela tiden jämför oss med ANTALET i själva tillväxten utan förstå att det finns olika sätt att växa. Drömmen är ju naturligtvis att växa både i andlig styrka, mognad och i antal. Vad är en stark församling? Är det lika med en stor församling, rent numerärt? Vad är en liten församling? Vid nyår kommer jag sluta min tjänst som lokal föreståndare, som jag haft jämte min resandetjänst. Efter nästan 20 år är det dags att fokusera på det som jag och familjen upplever vara Guds väg nu. Jag kommer fullt ut fokusera min tjänst på att betjäna församlingar och även initiera och arrangera nya initiativ. Arbetet fortsätter alltså med full kraft via mitt ministry, Mission of Hope Int. Är också glad över att min bas, dvs Pingströrelsen, öppnar upp för det som jag gjort i över 25 år. Vi behöver mer av Guds kraft och Guds ande för att Sverige ska överleva andligt sett. Är du pastor/ledare och vill bjuda in oss till senhösten 2019 eller våren 2020 är det dags för det.

Vill du supporta oss? Swisha till Mission of Hope: 1233048907 eller PlusGiro: 6290205-1.


Tillbaka
Senaste inlägg
Arkiv
Följ oss
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page